ELİCENT FANLAR
ATEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Elicent Fanlar

1970 yılından bu yana istikrarlı bir şirket gelişim politikası izlemektedir. İlk bireysel ve endüstriyel fan üretiminden itibaren Elicent kompact tasarım, işlevsellik ve ileri teknoloji için çabalamaktadır. Yaşam standartlarını yüksek tutmak için konforlu havanın gerekliliğine inanan Elicent, sadece standart ürünler ile değil yenilikçi ürünleri, uzman çözümleri ile de dikkat çekmektedir.

SONAR Elicent'in tüm ürünlerin montaj esnasında teker teker %100 olarak test edildiğine dair kullandığı bilgisayarlı kalite kontrol sistemidir. Üç aşamada gerçekleşmektedir. Testler yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar standart veriler karşılaştırılır ve kalite kontrol geçiş etiketi, seri numarası ile birlikte ürünün üzerine eklenir.

Ürünler, kaliteleri ve son uluslar arası standartlara uyup uymadığı ile ilgili olarak 6 ayda 1 test edilirler. Bu kontrol İtalyan Kalite Enstitüsü (IMQ) tarafında yapılmaktadır. Elicent ürünler hem CE hem de SONAR ve IMQ sertifikalarına sahiptir.

Elicent, 4 farklı kıtada 70'in üzerinde ülkede satılmaktadır. Cirosunun %70'i ihracattan gelmektedir.

Katalog